تعاریف کلی

رسانه آموزشی : کلیه امکاناتی که می توانند شرایطی را در محیط آموزشی به وجود آورند که تحت آن شرایط ، فراگیران قادرباشند اطلاعات ، رفتار و مهارت های جدیدی را با درک کاملی به دست آورند.

*****************

پمفلت(pamphelet): نشریه ای غیر ادواری و مستقل است که در اندازه کوچک و معمولاً با جلدی از جنس کاغذ استفاده شده برای چاپ متن، تولید می شود. صفحات آن به هم دوخته شده ولی صحافی نشده است. درمورد تعداد صفحات آن در منابع مختلف اتفاق نظر وجود ندارد، ولی براساس تعریف یونسکو این نشریه باید بدون در نظر گرفتن جلد حداقل 5 و حداکثر 48 صفحه داشته باشد.

بروشور (Brochure): بروشور یک نوع پمفلت است که بیشتر با هدف ترویج یا تبلیغ یک موضوع یا کالای تجاری تهیه می شود و از طریق پست و یا به صورت مستقیم به دست مخاطب می رسد. معمولاً در قالب یک یا چند صفحه ساده یا تا خورده و حاوی عکس­های رنگی، طرح­ها و اشکال متنوع با کیفیت بالا به چاپ می رسد.

لیفلت (Leaflet): نوعی پمفلت کوچک به حساب می آید که از آن به فراوانی استفاده می شود. نشریه ای 2 تا 4 صفحه ای است، صفحات آن به هم دوخته نشده و معمولاً صفحات آن به صورت تا شده می باشد.


ویژگی کاربردی در تولید رسانه :

پمفلت معمولاً دارای 3 لت ، لیفلت بیش از 3 لت و بروشور دارای یک لت می باشد .

*****************

پوستر(poster) :یک رسانه ایستای دیواری است که معمولاً از جنس کاغذ یا مقوا و در قطع های بزرگ برای نصب در مکان های عمومی بر روی دیوار یا بیل بوردهای تبلیغاتی تهیه می گردد.

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید