پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

هفته سلامت

روز 7 آوریل برابر با 18 فروردین ماه" روز جهانی بهداشت " است که امسال باتوجه به تعطیلات عید نوروز وفرصتمحدودبرنامه ریزی واجرا، زمان پیشنهادی،هفته اول اردیبهشت ماه بعنوان هفته سلامت93  درنظرگرفته شده است. روز 7 آوریل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید