به مناسبت هفته جهانی جمعیت

اهداف برنامه باروری سالم و تنظیم خانواده :

 ارتقاء سطح سلامت جامعه بویژه سلامت مادران ، نوزادان و کودکان از طریق فراهم کردن امکان برخورداری از بارداری سالم و ایمن برای تمام خانوارهای ساکن کشور، ترویج بارداری های برنامه ریزی شده و خواسته و کاهش بارداری های ناخواسته و پرخطر و نیز حذف سقط های عمدی در کشور می باشد.

 سن باروری محدوده سنی زنان زنان 15 تا 49 سال می باشد و سن مناسب برای باروری 18 تا 35 سال است اما بهترین سن برای باروری 20 تا 30 سال است. با توجه به موارد اشاره شده و طبق سرشماری سال 90 کشور متوسط سن ازدواج خانم ها 23/8 سالگی است. بنابراین خانم ها 12 سال فرصت دارند تا با در نظر گرفتن اصول سلامت، فرزندان خود را به دنیا آورند.

 اصلی ترین گروه هدف مداخله برنامه باروری سالم خانواده هایی خواهند بود که:

- بیش از یک سال از ازدواجشان گذشته و برنامه ای برای فرزندآوری ندارند.

- فرزند خود را به دنیا آورده و علی رغم تمایل به داشتن فرزند بعدی و نبودن شرایط بارداری پرخطر، فاصله بین بارداری ها را به بیش از سه سال افزایش داده اند.

- علی رغم تمایل به داشتن فرزند بعدی و عدم وجود شرایط بارداری پرخطر به سال های پایانی دوران باروری سالم( 35-18 سال) نزدیک شده و برای بارداری بعدی برنامه ریزی نکرده اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید