طرح ملی آموزش سبک زندگی سالم

این برنامه با اولویت سبک زندگی سالم ، روزهای فرد از ساعت 15:30 لغایت 16:15 از شبکه  7  سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا و پخش می گردد و در پایان طرح ، آزمون از طریق سایت اینترنتی برنامه برگزار می شود .  این شیوه آموزشی نوین ، تلفیقی از آموزش حضوری و آموزش الکترونیک می باشد همکاران محترم و همشهریان گرامی             می توانند پس از مشاهده برنامه از سیما  به سایت طرح به آدرس الکترونیکی   www.ulc.ir  مراجعه و در آزمون شرکت نمایند  .

 این دوره طی سه جلسه و در روزهای فرد برگزار می شود .

 شروع دوره روز سه شنبه 25 تیرماه 1392 ( ساعت 30 : 15 )

/ 0 نظر / 56 بازدید