نقد رسانه

دوستان و همکاران عزیز

قصد دارم در این صفحه یک کمیته علمی دائم برگزار کنیم . لطفا نظرات خود در مورد هر رسانه را از صفحه نخست ارسال فرمایید .

پمفلت " چند نکته برای تهیه پوستر آموزشی " را از اینجا دانلود کنید

پمفلت "ارگونومی در کار با کامپیوتر " 

پمفلت " با بیماری هاری بیشتر آشنا شویم "

پمفلت " بسیج اجتماعی " 

پمفلت " جلب حمایت همه جانبه در برنامه های سلامت " صفحه 1 - صفحه 2

پمفلت "بازیافت کاغذ " صفحه 1  - صفحه 2.

پمفلت "سواد سلامت " صفحه1 - صفحه2

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید